Auditories Energètiques i Auditories Solidàries

Programa de realització de Auditories Energètiques i ajuda a llars amb pobresa energètica

Programa de realització de Auditories Energètiques i ajuda a llars amb pobresa energètica

 • L’empresa Solcam Energia, dedicada a l’energia solar, a les aplicacions d’energia i al estalvi i eficiència energètica, ofereix als seus clients la possibilitat de participar en la realització d’auditories solidàries a famílies amb pobresa energètica.Solcam es compromet a fer una auditoria gratuïta a aquestes famílies per cadascuna que se li contracti per part dels seus clients, ja siguin a particulars o a empreses.

Auditoria = conèixer els estalvis possibles

 • S’ha d’entendre el concepte d’Auditoria com a Estudi dels estalvis potencials que es poden produir, identificant, tractant i supervisant els subministres energètics, els elements consumidors d’energia i l’ús que es fa de l’energia transformada per aquests elements.

Objectiu de la Auditoria

 • Fer un Anàlisi Preliminar del ús de l’energia
 • Identificar els subministres d’energia i el seu cost
 • Identificar la manera en que es consumeix la energia
 • Poder determinar els potencials estalvis
 • Donar consells sobre mesures d’estalvi energètic

Que farem.

 • Determinarem la superfície del habitatge/local climatitzat.
 • Obtindrem 1 o 2 anys de factures energètiques.
 • Calcularem els Índexs d’Us i de Cost del habitatge/local per cada combustible.
 • Calcularem els Índexs Objectius de l’energia
 • Compararem els estalvis i costos energètics amb el seu Objectiu.
 • Valorarem si es necessari un anàlisi més detallat
 • Realitzarem un Informe amb les conclusions del Estudi
 • Donarem una llista de mesures per estalviar energia

Com ho farem

 • Visitarem els habitatges/locals a estudiar
 • Prendrem mesures dels principals factors energètics.
 • Analitzarem les factures dels diferents subministres.
 • Parlarem amb els usuaris sobre l’ús que fan de la energia
 • Aplicarem normes de càlcul d’índexs energètics
 • Compararem amb informació disponible de habitatges/locals similars.
 • Editarem la informació i extraurem conclusions que plasmarem en un informe

A qui ho farem

 • Habitatges i locals comercials o industrials que desitgin tenir una visió global del ús que fan de la energia i vulguin tenir informació per poder prendre mesures d’estalvi energètic
 • A Llars identificades com a Llars amb risc de pobresa energètica, a qui donarem consells i els ajudarem a identificar mitjans per dur a terme mesures de estalvi energètic

Perquè ho farem

 • Perquè la despesa energètica no pot ser il·limitada
 • Perquè depèn de cada un de nosaltres que utilitzem la energia amb criteris de sostenibilitat
 • Perquè cal ensenyar a estalviar energia
 • Perquè tenim un compromís vers a les persones més desafavorides
 • Perquè creiem que la nostra millor aportació es el nostre coneixement.

Aportació al Benchmarking

 • Solcam Energia posarà a disposició de les Administracions Públiques que ho requereixin els resultats de les auditories realitzades per tal d’aconseguir crear uns índexs de comparació sobre els resultats obtinguts.
 • Així mateix publicarem a la nostra web www.solcam.es el nombre de Auditories realitzades i el corresponent d’Auditories solidàries aconseguides

Tarifes

 • Estem establint els costos de realització de les auditories per tal de determina els preus per habitatge.
 • La intenció es ajustar els preus a nivells assequibles per tal que estigui al abast del màxim nombre de persones possibles.
 • En el cas de locals o industries caldrà fer un pressupost previ en funció de la dimensió.
 • Les Auditories Solidàries que es realitzin seran sense cost per les Llars que siguin identificades per part d’una administració pública o entitat com a Llar amb risc de exclusió o pobresa energètica