Entrades per IntGrup

Solcam visita la Intersolar Europe a Munic

Un equip de Solcam va estar present a la Intersolar Europe de Munic, la fira referent del sector de l’energia solar. Un sector impulsat, principalment, per l’energia solar fotovoltaica, cal destacar que el 80% dels expositors hi estaven relacionats directa o indirectament. L’aposta europea i mundial en el sector d’aquesta energia va dirigida principalment a […]

Solcam visita la Intersolar Europe en Munich

Un equipo de Solcam estuvo presente en la Intersolar Europe de Munich, la feria referente del sector de la energía solar. Un sector impulsado, principalmente, por la energía solar fotovoltaica, cabe destacar que el 80% de los expositores estaban relacionados directa o indirectamente. La apuesta europea y mundial en el sector de esta energía va […]

Solcam patrocinador del Campus Piti a Riudoms

En la línia de suport i patrocini a l’esport base i la formació, Solcam patrocina el Campus Piti, jugador del Granada i exjugador del CF Reus que se celebra del 22 de juny al 4 de juliol al Camp de Futbol de Riudoms.Els participants i visitants podran gaudir de les sessions amb el jugador de […]

Solcam patrocinador del Campus Piti en Riudoms

En la línea de apoyo y patrocinio al deporte base y la formación, Solcam patrocina el Campus Piti, jugador del Granada y ex jugador del CF Reus que se celebra del 22 de junio al 4 de julio en el Campo de Fútbol de Riudoms.Els participantes y visitantes podrán disfrutar de las sesiones con el […]

360m2 de solar tèrmica per a l’escalfament d’aigua

L’empresa Tradilo Inversiones, ubicada al Polígon Industrial de Constantí i dedicada al rentat de cisternes de camions amb aigua calenta a alta pressió, ha posat en marxa una instal·lació solar tèrmica. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., aquesta instal·lació permet la generació d’aigua calenta de procés utilitzant una font  d’origen renovable com és […]

360m2 de solar térmica para el calentamiento de agua

La empresa Tradilo Inversiones, ubicada en el Polígono Industrial de Constantí y dedicada al lavado de cisternas de camiones con agua caliente a alta presión, ha puesto en marcha una instalación solar térmica. Diseñada y ejecutada por la empresa Solcam Energía S.L., esta instalación permite la generación de agua caliente de proceso utilizando una fuente […]

Sistema aerotèrmic al Palau de l’Abat

El Monestir de Poblet ha posat en marxa una instal·lació d’aerotèrmia per a la calefacció  del Palau de l’Abat. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., la instal·lació escalfa l’aigua que s’utilitza al sistema de calefacció (terra radiant) mitjançant una font energètica d’origen renovable: l’aerotermia (aprofitament de la calor acumulada a l’aire). Aquesta instal·lació, […]

Sistema aerotérmico en el Palau de l’Abat

El Monasterio de Poblet ha puesto en marcha una instalación de aerotérmica para la calefacción del Palacio del Abad. Diseñada y ejecutada por la empresa Solcam Energía SL, la instalación calienta el agua que se utiliza en el sistema de calefacción (suelo radiante) mediante una fuente energética de origen renovable: la aerotermia (aprovechamiento del calor […]

Classificació Empresarial

SOLCAM ha estat classificada i habilitada com a empresa contractista d’obres i serveis amb l’Administració Pública als següents grups i subgrups: Obres I1 enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. I2 centrals de producció d’energia. I6 distribució en baixa tensió. I8 instal·lacions electròniques. I9 instal·lacions elèctriques sense qualificació. J2 instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització. J4 […]

Clasificación Empresarial

SOLCAM ha sido clasificada y habilitada como empresa contratista de obras y servicios con la Administración Pública a los siguientes grupos y subgrupos: Obras I1 alumbrados, iluminaciones y balizas luminosas. I2 centrales de producción de energía. I6 distribución en baja tensión. I8 instalaciones electrónicas. I9 instalaciones eléctricas sin cualificación. J2 instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción y […]