360m2 de solar tèrmica per a l’escalfament d’aigua

L’empresa Tradilo Inversiones, ubicada al Polígon Industrial de Constantí i dedicada al rentat de cisternes de camions amb aigua calenta a alta pressió, ha posat en marxa una instal·lació solar tèrmica. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., aquesta instal·lació permet la generació d’aigua calenta de procés utilitzant una font d’origen renovable com és la radiació solar. Amb això s’aconsegueix:

  • Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
  • Reducció de la despesa d’energia

La instal·lació està formada per 360m2 de panells solars de gran format, que escalfen aigua que és consumida per l’empresa als seus processos. La instal·lació solar eleva la temperatura de l’aigua que arriba des de la xarxa municipal, reduint les hores de funcionament de la caldera i, per tant, disminuint la despesa de combustible fòssil.

Dels 1.500MWh consumits per a l’escalfament d’aigua la instal·lació solar genera 315MWh, el que representa un estalvi anual d’emissions de 146 tones de CO2.

Utilitzant equips i tecnologies eficients i de qualitat garantida, la instal·lació pot ser monitoritzada des de qualsevol punt amb accés a Internet. D’aquesta manera es pot controlar el seu correcte funcionament i obtenir dades de producció a temps real.

Comparteix: