AUDITORIA ENERGÈTICA

Les solucions d’Eficiència Energètica estan destinades a satisfer les canviants necessitats dels nostres clients. Les solucions d’Eficiència Energètica afegeixen una nova dimensió mediambiental i la seva oferta tècnica es converteix en una reducció del consum energètic en què els nostres clients poden confiar.

Oferim als nostres clients el valor afegit que demanen

 • Solucions innovadores amb resultats mesurables.
 • Considerable estalvi d’energia:
 • Fins a un 30% d’estalvi energètic en edificis ja existents.
 • Capacitat per ajudar a assolir els objectius de Kyoto per als nous edificis.
 • Reducció dels costos operatius.
 • Recomanacions per ajudar els nostres clients a complir la normativa i augmentar el valor dels seus béns.
 • Mesuraments per millorar la imatge ecològica dels nostres clients i reforçar la seva estratègia de responsabilitat social corporativa.
 • Estalviar energia sense excedir el seu pressupost.

Comencem amb solucions de mesura per obtenir una rendibilitat de la seva inversió ràpida i, sovint, immediata.

Oferim als nostres clients les solucions que s’ajustin al seu pressupost:

 • Sense que l’estalvi energètic suposi restriccions de pressupost.
 • Oferint innovacions a un cost fix.
 • Promovent incentius als que puguin optar els seus clients.
 • Presentem als nostres clients una prova convincent de l’estalvi previst.

Les nostres solucions

 • Distribució Elèctrica.
 • Control de HVAC.
 • Control d’Il·luminació.
 • Supervisió d’Energia.
 • Gestió d’Edificis i Data Centers.
 • Generació d’Energia Renovable.

Programa de realització de Auditories Energètiques i ajuda a llars amb pobresa energètica

Programa de realització de Auditories Energètiques i ajuda a llars amb pobresa energètica

L’empresa Solcam Energia, dedicada a l’energia solar, a les aplicacions d’energia i a l’estalvi i eficiència energètica, ofereix als seus clients la possibilitat de participar en la realització d’auditories solidàries a famílies amb pobresa energètica. Solcam es compromet a fer una auditoria gratuïta a aquestes famílies per cadascuna que se li contracti per part dels seus clients, ja siguin a particulars o a empreses.

Auditoria = conèixer els estalvis possibles

S’ha d’entendre el concepte d’Auditoria com a Estudi dels estalvis potencials que es poden produir, identificant, tractant i supervisant els subministres energètics, els elements consumidors d’energia i l’ús que es fa de l’energia transformada per aquests elements.

Què farem?

 • Determinarem la superfície de l’habitatge/local climatitzat.
 • Obtindrem 1 o 2 anys de factures energètiques.
 • Calcularem els Índexs d’Ús i de Cost de l’habitatge/local per cada combustible.
 • Calcularem els Índexs Objectius de l’energia.
 • Compararem els estalvis i costos energètics amb el seu Objectiu.
 • Valorarem si és necessari una anàlisi més detallada.
 • Realitzarem un Informe amb les conclusions de l’Estudi.
 • Donarem una llista de mesures per estalviar energia

Com ho farem?

 • Visitarem els habitatges/locals a estudiar
 • Prendrem mesures dels principals factors energètics.
 • Analitzarem les factures dels diferents subministraments.
 • Parlarem amb els usuaris sobre l’ús que fan de l’energia.
 • Aplicarem normes de càlcul d’índexs energètics.
 • Compararem amb informació disponible d’habitatges/locals similars.
 • Editarem la informació i extraurem conclusions que plasmarem en un informe.

A qui ho farem?

 • Habitatges i locals comercials o industrials que desitgin tenir una visió global de l’ús que fan de l’energia i vulguin tenir informació per poder prendre mesures d’estalvi energètic
 • A Llars identificades com a Llars amb risc de pobresa energètica, a qui donarem consells i els ajudarem a identificar mitjans per dur a terme mesures de estalvi energètic

Per què ho farem?

 • Perquè la despesa energètica no pot ser il·limitada.
 • Perquè depèn de cadascun de nosaltres que utilitzem l’energia amb criteris de sostenibilitat.
 • Perquè cal ensenyar a estalviar energia.
 • Perquè tenim un compromís vers les persones més desfavorides.
 • Perquè creiem que la nostra millor aportació és el nostre coneixement.

Decarrega més informació

Consells d’estalvi energètic