Entrades per IntGrup

La guia Autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica de Solcam t’informa sobre els avantatges d’aquestes instal•lacions

El Grup Solcam ha editat la guia d’Autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica per tal d’informar-vos sobre què són les energies renovables, què és l’energia solar fotovoltaica i quins avantatges té. L’energia solar fotovoltaica és de fàcil instal·lació, no ocupa espais addicionals ja que s’instal·la en teulades i és fàcilment integrable en edificis i no té […]

La guía “Autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica” de Solcam le informa sobre las ventajas de estas instalaciones

El Grupo Solcam ha editado la guía “Autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica” para informar sobre qué son las energías renovables, qué es la energía solar fotovoltaica y qué ventajas tiene. La energía solar fotovoltaica es de fácil instalación, no ocupa espacios adicionales, ya que se instala en tejados y se integra fácilmente en edificios y […]

Xerrada sobre com estalviar diners i energia a Salou

El director executiu de Solcam, Marc Segura, realitarà el pròxim dimecres, a les 20.00 hores una xerrada informativa sobre formes senzilles d’eficiència energètica a casa i al comerç “Com estalviar diners i energia”, a la Sala Mediterrània, del Centre Cívic de Salou. L’acte està organtizat per l’Ajuntament de Salou, l’Associació de Comerciants i Empresaris de […]

Conferencia sobre como ahorrar energía y dinero en Salou

El director ejecutivo de Solcam, Marc Segura, realizará el próximo miércoles, a las 20.00 horas una conferencia informativa sobre formas senzillas de eficiencia energética en casa y en los comercios “Cómo ahorrar dinero y energía”, en la Sala Mediterránea , del Centro Cívico de Salou. El acto está organizado por el Ayuntamiento de Salou, la […]

Grup Solcam col•labora amb SAMGUNG en l’evolució dels seus sistemes amb la instal•lació realitzada a l’edifici del carrer Pau Casals de Cambrils

El passat dijous, 18 de febrer, una delegació de Samsung va visitar la instal·lació realitzada per part del Grup Solcam a Cambrils, a l’edifici eficient del carrer Pau Casals. Un grup d’enginyers vinguts de la seu central a Corea del Sud i un equip tècnic de la seu a Espanya, van estar visitant una de […]

Grupo Solcam colabora con SAMSUNG en la evolución de sus sistemas con la instalación realizada en el edificio de la calle Pau Casals de Cambrils

El pasado jueves, 18 de febrero, una delegación de Samsung visitó la instalación realizada por parte del Grupo Solcam en Cambrils, en el edificio eficiente de la calle Pau Casals. Un grupo de ingenieros venidos de la sede central en Corea del Sur y un equipo técnico de la sede en España, estuvieron visitando una […]

Primer acord del Grup Solcam per treballar al Brasil

La passada setmana, una delegació de Solcam ha estat al Brasil visitant diferents empreses interessades en instal·lacions fotovoltaiques. La col·laboració entre l’empresa hispano-brasiliera Asolar i Solcam comença amb interessants encàrrecs i acords, com ara la realització de diferents projectes de viabilitat per la implantació de diverses plantes de generació d’energia elèctrica produïda amb sistemes fotovoltaics […]

Primer acuerdo del Grupo Solcam para trabajar en Brasil

La pasada semana, una delegación de Solcam ha sido en Brasil visitando diferentes empresas interesadas en instalaciones fotovoltaicas. La colaboración entre la empresa hispano-brasiliera Asolo y Solcam comienza con interesantes encargos y acuerdos, tales como la realización de diferentes proyectos de viabilidad para la implantación de varias plantas de generación de energía eléctrica producida con […]