Entrades per Marc Segura

L’Estat elimina el Impost al Sol

EL passat dissabte 6 d’Octubre, ha entrat en vigor el RDL 15/2018, de mesures urgents per la transició energética i la protecció dels consumidors. Entre altres mesures, destinades a afavorir els consumidors d’energia, s’ha legislat sobre el AUTOCONSUM fotovoltaic, derogant tots els articles del anterior RD 900/2015 referents a l’aplicació de càrrecs (el famós impost […]

El Govern impulsa l’autoconsum d’energia elèctrica a Catalunya

El Govern impulsa l’autoconsum d’energia elèctrica a Catalunya amb la creació d’una Taula que reunirà administracions públiques i ens privats Un ens que agruparà els diferents actors implicats en l’autoconsum d’energia elèctrica per tal de facilitar i promoure aquest tipus de pràctica L’Executiu aprova la creació de la Taula d’autoconsum fotovoltaic de Catalunya, amb l’objectiu […]

El Govern impulsa el autoconsumo de energía eléctrica en Cataluña

El Govern impulsa el autoconsumo de energía eléctrica en Cataluña con la creación de una Mesa que reunirá administraciones públicas y entes privados Un ente que agrupará los diferentes actores implicados en el autoconsumo de energía eléctrica para facilitar y promover este tipo de práctica   El Ejecutivo aprueba la creación de la Mesa de […]

El Govern impulsa l’autoconsum d’energia elèctrica a Catalunya

El Govern impulsa l’autoconsum d’energia elèctrica a Catalunya amb la creació d’una Taula que reunirà administracions públiques i ens privats Un ens que agruparà els diferents actors implicats en l’autoconsum d’energia elèctrica per tal de facilitar i promoure aquest tipus de pràctica L’Executiu aprova la creació de la Taula d’autoconsum fotovoltaic de Catalunya, amb l’objectiu […]