La calor sostenible arriba a la seva llar

Què és la biomassa?

L’energia de la biomassa és la emmagatzemada en materials orgànics no fòssils com la fusta, la palla, els olis vegetals i deixalles del bosc, agrícoles i sectors industrials.
Es deriva de l’energia solar i s’emmagatzema en les plantes a través del procés de la fotosíntesis.

Sostenibilitat

La biomassa és una font energètica neta, ecològica i sostenible, ja que té un cicle neutre de CO2. Això és així ja que en el procés de la fotosíntesi es fixa el CO2 que després, en la combustió de la biomassa, es vagi a emetre.

Aplicacions

  • En un nou projecte o rehabilitació.
  • En un edifici en el qual és necessari substituir la caldera existent.
  • Per a calefacció de piscines descobertes.
  • En instal·lacions amb grans consums de combustible.
  • Indústries on es pugui aprofitar el residu industrial com biomassa.
  • En general, quan vulgui reduir la seva factura de calefacció.

Biomassa vs. Fòssils

  1. La tendència del preu dels combustibles fòssils és a l’alça, mentre que el preu de la biomassa té tendència a l’estabilitat i, fins i tot, a la baixada.
  2. Sovint, és possible aconseguir biomassa produïda localment a preus encara més baixos dels habituals.
  3. Moltes calderes de biomassa poden cremar diversos combustibles: ossos d’oliva, estelles, pellets,…
  4. L’usuari pot comprar cada temporada la biomassa amb el preu més competitiu.

Biomassa. L’energia que la natura ens dóna amb el que a ella li sobra