Classificació Empresarial

SOLCAM ha estat classificada i habilitada com a empresa contractista d’obres i serveis amb l’Administració Pública als següents grups i subgrups:

Obres

  • I1 enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses.
  • I2 centrals de producció d’energia.
  • I6 distribució en baixa tensió.
  • I8 instal·lacions electròniques.
  • I9 instal·lacions elèctriques sense qualificació.
  • J2 instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització.
  • J4 instal·lacions mecàniques de lampista i sanitàries.

Serveis

  • P1 manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
  • P2 manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas.
  • P3 manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat.

generalitat_de_catalunya

Logotipo_del_Ministerio_de_Hacienda_y_Admones._Públicas

Comparteix: