Coberta vegetal

Barcelona impulsa els terrats vius i les cobertes verdes, a Solcam ja hem fet la feina. Aquesta és la coberta de l’Hotel Colon, davant la Catedral.

S’anomena coberta verda o enjardinada a la coberta a la qual la capa exterior de cobertura l’ocupa un substrat de gruix petit que alberga espècies vegetals de poc o nul manteniment. Els principals avantatges de les cobertes enjardinades són:

  • Retenció de la pols i substàncies contaminants.
  • Eficaç protecció contra la radiació solar.
  • Augment de la capacitat de refredament per evaporació.
  • Increment de l’espai útil.
  • Millora d’aïllament i estabilitat tèrmica interior.
Comparteix: