CLIMATITZACIÓ PER EDIFICIS

En els edificis comercials, les càrregues de climatització normalment representen la major despesa energètica. La ubicació geogràfica té un paper significatiu: els edificis al nord o al sud del món solen tenir elevades despeses de calefacció, mentre que les ubicades als tròpics poden requerir aire condicionat tot l’any.

Igual que en entorns residencials, per a edicifis comercials també hi ha una àmplia gamma d’opcions de calefacció i refrigeració, cadascun amb avantatges i limitacions. Tres dels sistemes més utilitzats per a edificis comercials són:

En els sistemes VRF hi ha una unitat externa comuna que està connectada amb múltiples unitats a través de canonades de coure aïllades. La seva naturalesa és molt similar, encara que no sigui exactament igual, amb el que es coneix com a sistemes multi-Split. Es classifiquen dins dels equips d’aire condicionat d’expansió directa.

Els sistemes de climatització VRF poden ser de dos tubs o de tres tubs. Els primers proporcionen fred o calor, però no simultàniament. Per la seva part, els sistemes a tres tubs si que poden subministrar fred i calor simultàniament. Els últims sistemes a tres tubs permeten recuperar el fred o calor que amb els sistemes convencionals serien expulsats a l’aire exterior per tal de recuperar-ne l’energia.

Una tecnologia que encareix lleugerament la instal·lació però que es compensa sobradament amb l’estalvi energètic aconseguit respecte als sistemes convencionals

La seva aplicació està especialment recomanada per a instal·lacions comercials de mig i gran format.

CÓM FUNCIONEN?

Com els explicàvem abans, els equips de sistemes VRF s’inclouen dins del sistems d’expansió directa. La unitat exterior dels sistemes VRF compta amb un mecanisme que utilitza l’aire exterior per evaporar (escalfar) o condensar (refrigerar) el gas refrigerant. A continuació el gas refrigerant es distribueix per les canonades per arribar als diferents espais on les unitats interiors s’encarreguen d’escalfar-lo o refredar-lo.

Es diferencien altres sistemes com les bombes de calor; aquests sistemes permeten controlar el volum de refrigeració aportat a les bateries de condensació-evaporació.

PRINCIPALS BENEFICIS

Estalvi energètic

És un dels principals reclams dels fabricants d’aquest tipus d’equips. S’estima que l’estalvi energètic dels sistemes VRF d’entre el 11 i el 20%.

Tecnologia inverter

Almenys un dels compressors dels sistemes VRV és inverter.

Fàcil instal·lació

Una diferència d’altres equipaments com les refredadores, els sistemes VRF no són especialment pesants i tenen un disseny modular.

Manteniment econòmic

En tractar-se de sistemes d’expansió directa, el seu manteniment no és en absolut complex

Control optimitzat

Permet una gestió més individualitzada dels espais a climatitzar. Cada àrea pot ser tractada com una zona individualitzada.