Consells per estalviar calefacció aquest hivern

El fred ja ha arribat i la factura de la llum no para de pujar. Des de SOLCAM, a banda de recomanar-te que et passis a l’autoconsum amb energies renovables, volem donar-te alguns pràctics i senzills consells que faran que disminueixis la despesa en calefacció:

 1. Apuja les persianes durant el dia. El sol proporcionarà a la seva llar llum i calor gratis. Al vespre, tanqui les cortines i baixa les persianes. Reduiràs la pèrdua de calor.
 2. Si canvies les finestres del teu habitatge, procura que les noves siguin de doble vidre o doble finestra, s’aconsegueixen estalvis d’energia del 15% en el consum de calefacció.
 3. Instal·lant juntes o rivets en portes i finestres reduirà les fuites de calefacció en un 10%. Recorda que un habitatge ben aïllat pot estalviar fins a un 30% en despeses de calefacció (i fins a un 50% en habitatges unifamiliars).
 4. No cobreixis els radiadors ni posi cap objecte al costat perquè es dificulta l’adequada difusió de la calor.
 5. Estalvies si purgues els radiadors en començar la temporada de calefacció perquè l’aire al seu interior dificulta la transmissió de la calor.
 6. Estalvies si mantens la pressió a l’interior del circuit de calefacció dins dels límits definits pel fabricant de la caldera.
 7. No obris les finestres amb la calefacció encesa.
 8. Per a ventilar la casa són suficients 10 o 15 minuts.
 9. Tanca els radiadors que no necessitis i apaga completament la calefacció si la teva casa ha d’estar desocupada.
 10. Si instal·les termòstats i vàlvules termostàtiques als radiadors, regules la temperatura segons les teves necessitats i augmentes l’estalvi.
 11. Una temperatura entre 20° i 22° és suficient per a sentir confort. Per cada grau de més, el consum de calefacció augmenta entre un 6 i 8%
 12. Pots estalviar en calefacció si baixes 5° la temperatura del termòstat quan t’absentis hores de l’habitatge o si poses el termòstat en la posició “economia”.
 13. Pots estalviar en calefacció si baixa 3° o 4° la temperatura del termòstat durant la nit.
 14. Les calderes de condensació aconsegueixen estalvis de fins a un 35% d’energia respecte de les convencionals, sempre que vinguin acompanyades de la reducció de la temperatura d’impulsió del sistema de calefacció.
 15. Mantenir la caldera individual en estat òptim, suposa un estalvi de fins al 22% del consum de gas.

Aquest són només alguns dels consells, a SOLCAM som a més instal·ladors de sistemes de climatització amb sistemes VRF per garantitzar una instal·lació el més sostenible possible.

 

 

 

 

 

Comparteix: