Eficiència energètica al sector turístic

El dia 23 d’octubre es va celebrar al Centre Cïvic de Salou, i oganitzada per la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme (FEHT) de la Província de Taragona, una jornada sobre l’ “Eficiència Energètica. Una eina de competitivitat econòmica la sector turístic”.

SALOU

En aquesta jornada, promoguda per l’Associació Hotelera de Salou, Cambrils i La Pineda, i on va haver una gran afluència d’asssistents del sector Hoteler de la província, Solcam va participar activament amb les següents ponències:

  • Auditoria energètica: valoració i mesura del potencial estalvi en establiments turístics.
  • Aprofitament de les energies renovables: amb el cas d’una instal·lació solar tèrmica a un hotel per a la producció d’aigua calenta sanitària i escalfament de piscina.

A més, una de les obres executades per Solcam va ser també motiu d’una altre ponència, en la que es parlava de la “Millora en la eficiència de la producció d’ACS i modernització de la unitat principal de clima” en el Hotel Colon de Barcelona.

Comparteix: