Fotovoltaica autoconsum

Solcam entrega la nova instal·lació fotovoltaica a l’Autoritat Portuària de Tarragona, instal·lada sobre l’edifici del Punt d’Inspecció Fronterer (PIF).

Dissenyada i executada per Solcam, la instal·lació permet la generació d’electricitat utilitzant una font d’origen renovable com és la radiació solar. Amb això s’aconsegueix:

  • Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • No dependència de fonts energètiques exteriors.
  • Producció d’energia propera al consum, reduint les pèrdues originades pel seu transport.

Aquesta instal·lació, amb una potència nominal de 20kW, genera energia elèctrica que és consumida al propi edifici i que representa més d’un 20% de les necessitats totals. Els pràcticament 26MWh/any produïts representen un estalvi anual d’emissions de 17 tones de CO2.

Utilitzant equips i tecnologies eficients i de qualitat garantida, la instal·lació disposa de la nova tecnologia de Control d’Injecció Zero, amb la qual es garanteix que la pròpia instal·lació regula la producció per tal de que mai aquesta sigui superior al consum i, per tant, no s’injecti energia a la xarxa elèctrica exterior a l’edifici.

Comparteix: