ENERGIA FOTOVOLTAICA

En funció de la dimensió del consum energètic del usuari o usuaris podem diferencia tres modalitats de instal·lació fotovoltaica

La instal·lació solar residencial està dissenyada per a cobertes de cases / apartaments i edificis d’habitatges,
amb una capacitat entre 1-25kW i connectada a una xarxa de 230V / 400V.

Les seves característiques son:

Alta eficiència

Eficiència màxima fins al 98,4%

Fàcil instal·lació

Disseny compacte, fàcil d’utilitzar

Alta fiabilitat

Materials d’alta qualitat, vida extra-llarga

Smart O&M

Monitorització flexible, diagnòstic remot i actualització

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Per a solucions industrials de teulades petites i mitjanes, la condició és més complicada, la capacitat del sistema és decidida per l’àrea de la coberta i amb una orientació de vertents múltiples, normalment connectada a una xarxa de 400 V, energia generada principalment per a l’autoconsum instantani.

Les seves característiques son:

Configuració flexible

Combinació de múltiples inversors de cadenes de diferent capacitat per optimitzar el disseny del sistema

Fàcil instal·lació

Disseny compacte instal·lació senzilla i compacte

Alta fiabilitat

Mòdul de potència amb més potencia i rendiment. Disseny fiable a llarg termini

Smart O&M

Monitorització flexible, diagnòstic i actualització remota

PLANTES SOLARS

La solució solar industrial de grans dimensions a coberta s’instal·la a grans fàbriques o al sostre d’edificis amb orientació uniforme , sense ombrejat, capacitat normalment per sobre de 1MW i connectada a una xarxa de d’alta tensió.

Les seves característiques son:

Alta eficiència

Inversors de cadenes amb múltiples MPPT
Redueixen la pèrdua d’energia a causa d’una inconsistència de cadenes

Fàcil instal·lació

Simplicitat en la construcció
Impacte reduït
Fàcil transport i instal·lació

Millora de la xarxa

Funció SVG incorporada per compensar PF i harmònics de la xarxa
Millora la qualitat de la xarxa

Smart O&M

Monitorització intel·ligent a nivell de planta, monitoratge en temps real i gestió de l’estat de l’inversor
Diagnòstic de fallades