TÈRMICA

La tecnologia solar tèrmica utilitza l'energia procedent directament del sol per a produir aigua calenta, que es pot utilitzar en aplicacions sanitàries (per a la dutxa o per a la cuina) o per a la calefacció (de piscines, de locals...), i també es preveu el seu ús per a processos industrials de rentat o de preescalfament.

BIOMASSA

QUE ÉS LA BIOMASSA?
L'energia de la biomassa és la emmagatzemada en materials orgànics
no fòssils com la fusta, la palla, els olis vegetals i deixalles del bosc,
agrícoles i sectors industrials.
Es deriva de l'energia solar i s'emmagatzema en les plantes a través del
procés de la fotosíntesi..

FOTOVOLTAICA

Avui dia, els sistemes fotovoltaics ens permeten generar electricitat
al lloc de consum utilitzant els captadors fotovoltaics.
La energia produïda podem utilitzar-la al moment de produïr-la o bé emagatzemar-la
per utilitzar-la quan ens convingui.
També existeix al possiblitat de vendre la energia produida a la xarxa elèctrica.

No paguis més caríssimes factures elèctriques!

Ara és el moment de la fotovoltaica, SOLCAM ENERGIA és la empresa que necessites.

Vols rebre el nostre newsletter?