Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :
[AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció [2141740409], del que és responsable SOLCAM ENERGIA, S.L.,
amb domicili social a: Av. El Prat, 17 Pol. Ind. EL PRAT 43330 RIUDOMS (Tarragona), NIF B43717487, E-mail info@solcam.es, amb la finalitat de mantenir el contacte amb vostè i enviar-li informació dels nostres productes i serveis que siguin del seu interès.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@solcam.es indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

SOLCAM ENERGIA, S.L., es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a : Av. El Prat, 17 Pol. Ind. EL PRAT 43330 RIUDOMS (Tarragona), o a través de correu electrònic a info@solcam.es i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és SOLCAM ENERGIA, S.L., propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet solcam.es, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.