Clasificación Empresarial

SOLCAM ha sido clasificada y habilitada como empresa contratista de obras y servicios con la Administración Pública a los siguientes grupos y subgrupos: Obras I1 alumbrados, iluminaciones y balizas luminosas. I2 centrales de producción…

Coberta vegetal

Barcelona impulsa els terrats vius i les cobertes verdes, a Solcam ja hem fet la feina. Aquesta és la coberta de l'Hotel Colon, davant la Catedral. S'anomena coberta verda o enjardinada a la coberta a la qual la capa exterior de cobertura…

Cubierta vegetal

Barcelona impulsa las azoteas vivos y las cubiertas verdes en Solcam ya hemos hecho el trabajo. Esta es la cubierta del Hotel Colon, frente a la Catedral. Se llama cubierta verde o ajardinada en la cubierta a la que la capa exterior de cobertura…

Fotovoltaica autoconsum

Solcam entrega la nova instal·lació fotovoltaica a l'Autoritat Portuària de Tarragona, instal·lada sobre l'edifici del Punt d’Inspecció Fronterer (PIF). Dissenyada i executada per Solcam, la instal·lació permet la generació d’electricitat…

Fotovoltaica autoconsumo

Solcam entrega la nueva instalación fotovoltaica a la Autoridad Portuaria de Tarragona, instalada sobre el edificio del Punto de Inspección Fronterizo (PIF). Diseñada y ejecutada por Solcam, la instalación permite la generación de electricidad…

Habilitació al programa SOLCASA

SOLCAM ja està habilitada per IDAE com entitat col·laboradora al programa SOLCASA amb empreses del sector de l'energia solar tèrmica en edificis. Dintre del marc del Pla d'Energies Renovables a Espanya 2005-2010", el 19 de maig de…

Solar Tèrmica

Solcam inicia la construcció d'una de les instal·lacions de producció d'aigua calenta amb energia solar tèrmica més grans de Catalunya amb 360 m2 de captació i 30.000 L de producció diaria

II Congrés Mediterrani d’Eficiència Energètica

En la segona edició del Congrés Mediterrani d'Eficiència Energètica i Smart Green Cities, Solcam ha col·laborat en la realització de la conferència de Kent Larson, director del City Science Initiative en el MIT (Massachussets Institute…

Eficiència energètica al sector turístic

El dia 23 d'octubre es va celebrar al Centre Cïvic de Salou, i oganitzada per la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme (FEHT) de la Província de Taragona, una jornada sobre l' "Eficiència Energètica. Una eina de competitivitat econòmica…

Ampliem la xarxa d’oficines

Solcam amplia la seva xarxa d'oficines i ara també dona servei a la zona del Tarragonès, Baix Gaià i Penedès des de la seva nova oficina a Torredembarra. En aquest nou punt d'atenció al públic disposem de serveis comercials i enginyeria,…