Solcam patrocinador del Campus Piti en Riudoms

En la línea de apoyo y patrocinio al deporte base y la formación, Solcam patrocina el Campus Piti, jugador del Granada y ex jugador del CF Reus que se celebra del 22 de junio al 4 de julio en el Campo de Fútbol de Riudoms.Els participantes…

360m2 de solar tèrmica per a l'escalfament d'aigua

L’empresa Tradilo Inversiones, ubicada al Polígon Industrial de Constantí i dedicada al rentat de cisternes de camions amb aigua calenta a alta pressió, ha posat en marxa una instal·lació solar tèrmica. Dissenyada i executada per l’empresa…

360m2 de solar térmica para el calentamiento de agua

La empresa Tradilo Inversiones, ubicada en el Polígono Industrial de Constantí y dedicada al lavado de cisternas de camiones con agua caliente a alta presión, ha puesto en marcha una instalación solar térmica. Diseñada y ejecutada por…

Sistema aerotèrmic al Palau de l'Abat

El Monestir de Poblet ha posat en marxa una instal·lació d’aerotèrmia per a la calefacció  del Palau de l’Abat. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., la instal·lació escalfa l’aigua que s’utilitza al sistema…

Sistema aerotérmico en el Palau de l'Abat

El Monasterio de Poblet ha puesto en marcha una instalación de aerotérmica para la calefacción del Palacio del Abad. Diseñada y ejecutada por la empresa Solcam Energía SL, la instalación calienta el agua que se utiliza en el sistema de…

Classificació Empresarial

SOLCAM ha estat classificada i habilitada com a empresa contractista d'obres i serveis amb l'Administració Pública als següents grups i subgrups: Obres I1 enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. I2 centrals de producció…

Clasificación Empresarial

SOLCAM ha sido clasificada y habilitada como empresa contratista de obras y servicios con la Administración Pública a los siguientes grupos y subgrupos: Obras I1 alumbrados, iluminaciones y balizas luminosas. I2 centrales de producción…

Coberta vegetal

Barcelona impulsa els terrats vius i les cobertes verdes, a Solcam ja hem fet la feina. Aquesta és la coberta de l'Hotel Colon, davant la Catedral. S'anomena coberta verda o enjardinada a la coberta a la qual la capa exterior de cobertura…

Cubierta vegetal

Barcelona impulsa las azoteas vivos y las cubiertas verdes en Solcam ya hemos hecho el trabajo. Esta es la cubierta del Hotel Colon, frente a la Catedral. Se llama cubierta verde o ajardinada en la cubierta a la que la capa exterior de cobertura…

Fotovoltaica autoconsum

Solcam entrega  la nova instal·lació fotovoltaica a l'Autoritat Portuària de Tarragona, instal·lada sobre l'edifici del Punt d’Inspecció Fronterer (PIF). Dissenyada i executada per Solcam, la instal·lació permet la generació d’electricitat…