Sistema aerotèrmic al Palau de l’Abat

El Monestir de Poblet ha posat en marxa una instal·lació d’aerotèrmia per a la calefacció del Palau de l’Abat. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., la instal·lació escalfa l’aigua que s’utilitza al sistema de calefacció (terra radiant) mitjançant una font energètica d’origen renovable: l’aerotermia (aprofitament de la calor acumulada a l’aire).

Aquesta instal·lació, amb una potència nominal de 200kW, substitueix el sistema de generació de calor que hi havia actualment: una caldera de gasoil obsoleta, altament deteriorada pel pas del temps i amb un baix rendiment. Amb això s’aconsegueix:

  • Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Reducció de la despesa d’energia.

Amb la instal·lació de bombes de calor aire-aigua s’arriben a estalvis energètics de més d’un 75% respecte a altres sistemes que tenen com a font d’energia l’electricitat, i un 80% respecte al gasoil anteriorment utilitzat. Aquesta producció d’aigua calenta amb aerotèrmia representa un estalvi anual d’emissions de 18 tones de CO2.

Comparteix: