Solcam Energia aprova la Responsabilitat Social de l’Empresa

Solcam Energia ha aprovat, aquest mes de setembre, la seva Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) on defineix unes guies i unes bases en el comportament de tots els integrants de l’organització, així com col·laboradors en el seu àmbit d’actuació.

L’RSE de Solcam Energia cerca, entre d’altres, ser més eficaços com empresa; assumir que el seu capital més important són els treballadors i, per tant, promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, així com desenvolupar-ne el talent i el seu itinerari professional. L’RSE vol implicar en aquest compromís els col·laboradors, ja siguin empreses externes o professionals liberals que hi col·laboren.

Així mateix, des de l’empresa es vol potenciar les aliances amb les administracions públiques que afavoreixen vincles entre l’empresa i la comunitat per donar suport a les persones amb un alt grau d’exclusió i risc de pobresa energètica.

Amb tot, Solcam Energia vol continuar sent una empresa en evolució on la sostenibilitat dels recursos, així com el compromís amb la comunitat, l’entorn el territori i els seus clients sigui absolut.

Podeu descarregar-vos la nostra RSE al link que teniu a sota.

logo_sign

Comparteix: