Auditoria energètica

Les solucions d’Eficiència Energètica estan destinades a satisfer les canviants necessitats dels nostres clients. Les solucions d’Eficiència Energètica afegeixen una nova dimensió mediambiental i la seva oferta tècnica es converteix en una reducció del consum energètic en què els nostres clients poden confiar.

Oferim als nostres clients el valor afegit que demanen

· Solucions innovadores amb resultats mesurables.

· Considerable estalvi d’energia:
     – Fins a un 30% d’estalvi energètic en edificis ja existents.
     – Capacitat per ajudar a assolir els objectius de Kyoto per als nous edificis.
     – Reducció dels costos operatius.

· Recomanacions per ajudar els nostres clients a complir la normativa i augmentar el valor dels seus béns.

· Mesuraments per millorar la imatge ecològica dels nostres clients i reforçar la seva estratègia de responsabilitat social corporativa.

· Estalviar energia sense excedir el seu pressupost.

· Comencem amb solucions de mesura per obtenir una rendibilitat de la seva inversió ràpida i, sovint, immediata.

Oferim als nostres clients les solucions que s’ajustin al seu pressupost

· Sense que l’estalvi energètic suposi restriccions de pressupost.

· Oferint innovacions a un cost fix.

· Promovent incentius als que puguin optar els seus clients.

· Presentem als nostres clients una prova convincent de l’estalvi previst.

Les nostres solucions

· Distribució Elèctrica.

· Control de HVAC.

· Control d’Il·luminació.

· Supervisió d’Energia.

· Gestió d’Edificis i Data Centers.

· Generació d’Energia Renovable.

Auditories energètiques i auditories solidàries

Programa de realització de Auditories Energètiques i ajuda a llars amb pobresa energètica

Programa de realització de Auditories Energètiques i ajuda a llars amb pobresa energètica

L’empresa Solcam Energia, dedicada a l’energia solar, a les aplicacions d’energia i a l’estalvi i eficiència energètica, ofereix als seus clients la possibilitat de participar en la realització d’auditories solidàries a famílies amb pobresa energètica.

Solcam es compromet a fer una auditoria gratuïta a aquestes famílies per cadascuna que se li contracti per part dels seus clients, ja siguin a particulars o a empreses.

Auditoria = conèixer els estalvis possibles

S’ha d’entendre el concepte d’Auditoria com a Estudi dels estalvis potencials que es poden produir, identificant, tractant i supervisant els subministres energètics, els elements consumidors d’energia i l’ús que es fa de l’energia transformada per aquests elements..

QUÈ farem?

· Determinarem la superfície de l’habitatge/local climatitzat.

· Obtindrem 1 o 2 anys de factures energètiques.

· Calcularem els Índexs d’Ús i de Cost de l’habitatge/local per cada combustible.

· Calcularem els Índexs Objectius de l’energia.

· Compararem els estalvis i costos energètics amb el seu Objectiu.

· Valorarem si és necessari una anàlisi més detallada.

· Realitzarem un Informe amb les conclusions de l’Estudi.

· Donarem una llista de mesures per estalviar energia

COM ho farem?

· Visitarem els habitatges/locals a estudiar.

· Prendrem mesures dels principals factors energètics.

· Analitzarem les factures dels diferents subministraments.

· Parlarem amb els usuaris sobre l’ús que fan de l’energia.

· Aplicarem normes de càlcul d’índexs energètics.

· Compararem amb informació disponible d’habitatges/locals similars.

· Editarem la informació i extraurem conclusions que plasmarem en un informe.

A QUI ho farem?

· Habitatges i locals comercials o industrials que desitgin tenir una visió global de l’ús que fan de l’energia i vulguin tenir informació per poder prendre mesures d’estalvi energètic.

· A Llars identificades com a Llars amb risc de pobresa energètica, a qui donarem consells i els ajudarem a identificar mitjans per dur a terme mesures de estalvi energètic

PER QUÈ ho farem?

· Perquè la despesa energètica no pot ser il·limitada.

· Perquè depèn de cadascun de nosaltres que utilitzem l’energia amb criteris de sostenibilitat.

· Perquè cal ensenyar a estalviar energia.

· Perquè tenim un compromís vers les persones més desfavorides.

· Perquè creiem que la nostra millor aportació és el nostre coneixement.

Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-li?