INTEGRACIÓ I DOMÒTICA

Les instal·lacions de domòtica evolucionen cap a la integració de tots els sistemes de control en una única xarxa de comandament, creant el que s’anomena llar digital.

Un habitatge o edifici domòtic és aquell dotat d’automatismes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen, reduint el treball domèstic, augmentant el suport a la seguretat, racionalitzant els diferents consums i optimitzant els recursos.

GESTIÓ
ENERGÈTICA

Zonificació de la climatització
de l’habitatge.

*

Control de consum en il·luminació
mitjançant sensors de lluminositat.

*

Automatització del reg a través
de sensors d’humitat.

*

Control local i remot de calderes,
bombes de calor, energia solar, etc.

CONTROL
I SEGURETAT

Simulació de presència.

*

Control d’accés segons el perfil
de l’usuarii control d’horari.

*

Control d’intrusos
i vigilància remota.

*

Detecció de fum o fugues de gas
o aigua.

*

Polsador antipànic.

ACCÉS
I CONFORT

Apagada general de totes
les llums del seu habitatge.

*

Il·luminació per detecció
de presència.

*

Escenes d’il·luminació, screens,
audiovisuals.

*

Control a distància a través
de comandaments amb pantalla tàctil.

*

Automatització de les persianes
i tendals.

*

Accés a l’habitatge i seguretat.

*

Control multimèdia en combinació
amb la il·luminació, persianes i clima.

CONTROL
REMOT

Control remot d’equips
i instal·lacions.

*

Visualització de l’estat de l’habitatge
a través d’Internet o telèfon mòbil.

*

Control de l’habitatge
des Iphone i Ipad.

*

Avisos automàtics
(telèfon, correu electrònic, SMS).