Energia fotovoltàica

En funció de la dimensió del consum energètic de l’usuari o usuaris podem diferenciar tres modalitats d’instal·lació fotovoltaica.

L’energia solar fotovoltaica aprofita la radiació solar per generar electricitat, en els últims 15 anys hem vist com ha passat de petites instal·lacions per alimentar cases aïllades, fins avui en dia que ja forma part del mix energètic de qualsevol país desenvolupat.

Habitatges, edificis, comerços, fàbriques i fins i tot pobles sencers poden tenir l’energia solar fotovoltaica com la font principal, a vegades l’única per disposar de tota l’energia necessària per desenvolupar la seva activitat habitual.

A Solcam l’informarem i li ensenyarem multitud d’exemples d’instal·lacions operatives, també li farem un estudi tècnic i econòmic a la seva mida.

Instal·lació residencial i domèstica

Als habitatges unifamiliars o a les comunitats ja es poden fer instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum individual o compartit. Poden ser instal·lacions amb acumulació (bateries) o d’autoconsum directe (l’energia es consumeix al mateix moment de generar-se).

La instal·lació d’un sistema com aquest, a part de reduir el terme d’energia de la factura elèctrica, també permet reduir el terme de potència, aconseguint una reducció substancial de la despesa elèctrica.

La instal·lació solar residencial està dissenyada per a cobertes de cases / apartaments i edificis d’habitatges, amb una capacitat entre 1-25 kW i connectada a una xarxa de 230 V / 400 V.

Característiques principals

Alta eficiència

Eficiència màxima fins al 98,4%

Fàcil instal·lació

Disseny compacte, fàcil d’utilitzar

Alta fiabilitat

Materials d’alta qualitat, vida extra-llarga

Smart O&M

Monitorització flexible, diagnòstic remot i actualització

Comercial i industrial

Per a solucions industrials de teulades petites i mitjanes, la condició és més complicada, la capacitat del sistema és decidida per l’àrea de la coberta i amb una orientació de variants múltiples, normalment connectada a una xarxa de 400 V, energia generada principalment per a l’autoconsum instantani.

Característiques principals

Configuració flexible

Combinació de múltiples inversors de cadenes de diferent capacitat per optimitzar el disseny del sistema

Fàcil instal·lació

Disseny compacte instal·lació senzilla i compacte

Alta fiabilitat

Mòdul de potència amb més potència i rendiment. Disseny fiable a llarg termini

Smart O&M

Monitorització flexible, diagnòstic i actualització remota

Plantes solars

La solució solar industrial de grans dimensions a coberta s’instal·la a grans fàbriques o al sostre d’edificis amb orientació uniforme, sense ombreig, capacitat normalment per sobre de 1 MW i connectada a una xarxa d’alta tensió.

Característiques principals

Alta eficiència

Inversors de cadenes amb múltiples MPPT. Redueixen la pèrdua d’energia a causa d’una inconsistència de cadenes

Fàcil instal·lació

Simplicitat en la construcció. Impacte reduït. Fàcil transport i instal·lació

Alta fiabilitat

Funció SVG incorporada per compensar PF i harmònics de la xarxa. Millora la qualitat de la xarxa

Smart O&M

Monitoratge intel·ligent a nivell de planta, monitoratge en temps real i gestió de l’estat de l’inversor. Diagnòstic de fallades

FAQs Autoconsum

A continuació realitzem una breu explicació de les preguntes més freqüents sobre l’autoconsum fotovoltaic. Per a qualsevol altra consulta contacti amb nosaltres.

S‘han de legalitzar les instal·lacions d’autoconsum sense excedents?

La resposta és si, sense matisos. Totes les instal·lacions elèctriques, com són les d’autoconsum, han de legalitzar-se i obtenir un certificat d’instal·lació elèctrica registrat a la direcció territorial del departament de Territori i Sostenibilitat. Això és el butlletí de la instal·lació elèctrica.

Tot i que no s’aboqui res d’electricitat a la xarxa i no es rebi cap compensació per això és necessari haver fet el tràmit ja que ho exigeixen els reglaments de seguretat industrial. A més de per seguretat, tenir legalitzada la instal·lació d’autoconsum et permetrà realitzar altres tràmits davant altres administracions que poden aportar-te beneficis fiscals com en l’IBI o en deduccions de l’IRPF.

Quan cal demanar permís d’accés i connexió a la companyia distribuïdora?

Mentre va durar la vigència del RD 900/2015 sempre calia demanar permís a la distribuïdora (a Catalunya, principalment Endesa.) abans de començar la instal·lació fotovoltaica. Això ha canviat.

Ara s’eximeix de demanar punt de connexió si:

  • La teva instal·lació d’autoconsum no tindrà excedents, sigui la potència que sigui.
  • La teva instal·lació d’autoconsum tindrà excedents, està en sòl urbà i té una potència nominal d’inversor menor o igual de 15 kW.

Tota la resta d’instal·lacions, en un altre tipus de sòl o amb potència superior a 15kW, haurà de sol·licitar un permís de connexió a l’empresa distribuïdora que toqui, la qual cosa alenteix una mica el procés.

Cal presentar algun aval per fer la meva instal·lació d’autoconsum?

El dipòsit de garantia és una mesura presa per l’administració per evitar l’especulació desmesurada de projectes especulatius. De fet han reforçat aquesta idea pujant les quanties dels avals de 10 a 40 € per kW

El dipòsit de la fiança es realitzarà prèviament a la sol·licitud de punt d’accés i connexió a la xarxa elèctrica. Per això, lògicament, només es necessitarà aquesta fiança quan es vulgui abocar energia a la xarxa elèctrica per vendre o compensar el sobrant produït per la teva instal·lació solar que no puguis consumir en el teu edifici, les instal·lacions que tinguin dispositius per evitar els excedents (injecció zero), òbviament no necessiten dipositar cap garantia.

Tot i així hi ha un parell d’excepcionsrespecte la presentació d’avals en instal·lacions amb excedents:

  1. Instal·lacions en sòl urbà de menys de 15 kW de potència nominal d’inversors.
  2. Instal·lacions en qualsevol altre tipus de sòl de menys de 10 kWde potència nominal.
Cal demanar permís d’obres al Ajuntament?

Respecte als ens locals, hi ha diversitat de criteris, ja que cada municipi té potestat de legislar a través de les ordenances municipals, sobre la necessitat o no, de demanar el pagament de les taxes municipals o només la comunicació de les obres. Ara per ara, caldrà determinar a cada municipi quina és la costum sobre aquesta qüestió.

A partir de quina potència cal projecte d’enginyeria?

Segons la ITC-BT 04 del Reglament de Baixa Tensió, en el grup C d’instal·lacions que precisen projectes hi ha les instal·lacions generadores de més de 10 kW, i una instal·lació d’autoconsum és una instal·lació generadora. També la guia d’autoconsum de l’IDAE ho diu clarament, que per a instal·lacions de més de 10 kW cal projecte i certificat final d’obra de tècnic competent.

El fet que en determinades instal·lacions no calgui sol·licitar el punt de connexió, no eximeix de realitzar el corresponent projecte, per tant, en instal·lacions de més de 10 kW sempre haurà d’intervenir un enginyer en l’obra.

Podem trobar-nos però, que fins i tot en instal·lacions més petites, alguns ajuntaments demanin un projecte signat per un facultatiu per tal de poder tramitar els permisos municipals.

He de parlar amb la meva companyia elèctrica per tal de cobrar l’energia excedentària de la meva instal·lació d’autoconsum?

Sí, sempre que acabes la teva instal·lació d’autoconsum has de contactar amb la teva companyia elèctrica perquè canviï el teu contracte i indiqui que tens una instal·lació d’autoconsum. Això és així tant en instal·lacions amb excedents com sense ells.

En teoria si la instal·lació és de menys de 100 kW, segons la normativa, és la direcció territorial del departament de Territori i Sostenibilitat, amb la que s’haurà fet el registre del Certificat d’instal·lació elèctrica (butlletí), que ha de comunicar a la distribuïdora que canviï el teu contracte i aquesta ha de enviar-te a tu els documents perquè es signin.

A la pràctica i donat que encara no hi ha la costum, recomano que un cop tinguis l’autorització d’Indústria li comuniquis tu, o la teva instal·ladora/enginyeria, directament a Endesa, o qualsevol que sigui la teva distribuïdora, que tens aquesta instal·lació legalitzada i que vols canviar el tipus de contracte d’accés a les xarxes.

En aquest punt hauràs de signar el contracte de venda o compensació d’excedents amb la teva comercialitzadora elèctrica, amb la que hauràs hagut de negociar el preu de compensació d’aquesta energia. Pel cas de consumidors acollits a la tarifa regulada PVPC, cada dia es púbica el preu d’aquesta energia excedentària per al dia següent al web www.esios.ree.es

He de donar d‘alta la instal·lació d’autoconsum en el registre d‘instal·lacions productores d’energia elèctrica?

Només si la teva instal·lació és més gran de 100 kW o vols tenir una activitat independent per vendre electricitat, hauràs de donar d’alta la teva instal·lació en el registre d’instal·lacions productores d’energia elèctrica (RIPRE).

Quan et pot resultar interessant donar-te d’alta com a productor?

Doncs quan tens molts períodes de consum nul o gairebé nul i no puguis compensar els excedents. Si et dones d’alta al RIPRE recorda que estàs realitzant una activitat econòmica que hauràs declarar, hauràs d’estar al dia en ingressos, impostos i obligacions amb hisenda des del moment que emetis la primera factura.

Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-li?