Climatització per edificis

En els edificis comercials, les càrregues de climatització normalment representen la major despesa energètica.

Localització

La ubicació geogràfica influeix en costos d’energia edificis.

En els edificis comercials, les càrregues de climatització normalment representen la major despesa energètica. La ubicació geogràfica té un paper significatiu: els edificis al nord o al sud del món solen tenir elevades despeses de calefacció, mentre que les ubicades als tròpics poden requerir aire condicionat tot l’any.

Gran ventall

Opcions calefacció i refrigeració per edificis comercials: avantatges i limitacions.

Igual que en entorns residencials, per a edificis comercials també hi ha una àmplia gamma d’opcions de calefacció i refrigeració, cadascun amb avantatges i limitacions. Tres dels sistemes més utilitzats per a edificis comercials són:

Sistemes de volum d’aire variable (VRF Variable Refrigerant Flow) amb unitat de coberta tipus rooftop.
Sistemes de refrigeració, torre de refrigeració i caldera.
Sistemes de bomba de calor amb condensació per aigua amb torre de refredament i caldera.

Sistemes VRF

En els edificis comercials, les càrregues de climatització normalment representen la major despesa energètica. La ubicació geogràfica té un paper significatiu: els edificis al nord o al sud del món solen tenir elevades despeses de calefacció, mentre que les ubicades als tròpics poden requerir aire condicionat tot l’any.

Qué son?

Els sistemes de climatització VRF poden ser de dos tubs o de tres tubs. Els primers proporcionen fred o calor, però no simultàniament. Per la seva part, els sistemes a tres tubs si que poden subministrar fred i calor simultàniament. Els últims sistemes a tres tubs permeten recuperar el fred o calor que amb els sistemes convencionals serien expulsats a l’aire exterior per tal de recuperar-ne l’energia.

Una tecnologia que encareix lleugerament la instal·lació però que es compensa sobradament amb l’estalvi energètic aconseguit respecte als sistemes convencionals.

La seva aplicació està especialment recomanada per a instal·lacions comercials de mig
i gran format.

Com funcionen?

Com els explicàvem abans, els equips de sistemes VRF s’inclouen dins del sistems d’expansió directa. La unitat exterior dels sistemes VRF compta amb un mecanisme que utilitza l’aire exterior per evaporar (escalfar) o condensar (refrigerar) el gas refrigerant.

A continuació el gas refrigerant es distribueix per les canonades per arribar als diferents espais on les unitats interiors s’encarreguen d’escalfar-lo o refredar-lo.

Es diferencien altres sistemes com les bombes de calor; aquests sistemes permeten controlar el volum de refrigeració aportat a les bateries de condensació-evaporació.

Principals beneficis

Estalvi energètic

És un dels principals reclams dels fabricants d’aquest tipus d’equips. S’estima que l’estalvi energètic dels sistemes VRF d’entre el 11 i el 20%.

Tecnologia inverter

Realitzem petites instal·lacions amb aerogeneradors (energia eòlica) per a connexió a xarxa, autoconsum o extracció d’aigua.

Manteniment econòmic

Fem assessoria energètica amb l’objectiu de rendibilitzar al màxim la despesa en la compra o la producció d’energia.

Fàcil instal·lació

Estem especialitzats en sistemes d’energia solar tèrmica, per a ACS (Aigua Calenta Sanitària) i calefacció, des d’equips compactes fins a instal·lacions per a edificis sencers.

Control optimitzat

Oferim instal·lacions fotovoltaiques, productes per a instal·ladors i kits premuntats per a petites instal·lacions.

Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-li?