Terra radiant

El Terra Radiant és un sistema de distribució de la calor adaptable a qualsevol font d’energia, basat en un concepte antic de calefacció: “peus calents i cap fred”.

La calor aportada pel Terra Radiant és uniforme a tot l’habitatge. Una important condició per al confort humà és que, entre el punt més calent i més fred de la casa, no hi hagi una diferència de temperatura superior a 5 ºC.

La calor ve del terra (molt important a casa amb nens petits) i arriba fins a una altura de 2 a 3m., just on es necessita.

Això ens dóna un confort a 18 ºC, temperatura ambient, idèntic a 20 ºC amb sistema convencional.

Cada grau de diferència a la temperatura de la casa significa un estalvi del 6% al 8% en despesa de calefacció.

Avantatges

Estètica

No hi ha aparells de calefacció a la casa (radiadors, fan-coils…), resultant la decoració molt beneficiada.

Saludable

L’agradable i uniforme calor de l’habitatge i el terra assegura un ambient sa i net, sense acumulació del pols cremada, sense turbulències d’aire i sense ressecar l’ambient. Per això, el Terra Radiant està especialment recomanat per a guarderies, hospitals, residències d’avis, etc.

Confortable

És el sistema de calefacció més net, silenciós, confortable i saludable que existeix, tant és així, que és l’únic aconsellat per l’Organització Mundial de la Salut.

El seu ús no resseca l’aire ni les mucoses nassals i no aixeca els àcars de la pols, fet que fa la seva instal•lació molt recomanable a hospitals, guarderies o residències d’avis

Característiques

Aïllament

El muntatge del Terra Radiant es realitza durant la construcció o rehabilitació de l’habitatge. A la instal•lació s’aporta un aïllament addicional a l’edifici que millora notablement els paràmetres d’aïllament tèrmic i acústic del mateix. Això contribueix a aconseguir major confort i economia reduint costos de manteniment.

Manteniment

El tub de polietilè reticulat Pex és pràcticament indestructible, per a instal·lacions encastades en formigó, calç o guix i tampoc és atacat per la corrosió. La dilatació tèrmica del tub no perjudica al paviment.

Construcció

El Terra Radiant té un preu molt competitiu davant dels altres sistemes considerant:

· La seguretat i llarga durada.
· L’estalvi energètic.
· El grau de confort.
· L’aïllament addicional aportat.
· El preu de manteniment i la factura anual.

En aquest punt és on més destaca el Terra Radiant, especialment comparat amb sistemes de molt baix cost d’instal•lació i molt elevats consums, com per exemple el Fil Radiant Elèctric.

Seguretat

Tots els circuits de Terra Radiant comencen i acaben a captadors col•locats per sobre del terra. No hi ha entroncaments i l’alta qualitat del tub de polietilè reticulado Pex-Gol assegura la total absència d’avaries.

En sistemes de radiadors, l’elevat nombre d’entroncaments i el material del tub (metall) fan la instal•lació molt més propensa a avaries.

Calor a l’hivern i fred a l’estiu

Amb la teva instal·lació de Terra Radiant pots gaudir d’una temperatura confortable tant a l’hivern com a l’estiu

Terra radiant

Aquest tipus de calefacció és la que millor s’adapta a l’energia solar tèrmica i la que menor consum d’energia presenta. A més, és el sistema més saludable, tant, que és recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El terra radiant està constituït per una xarxa de canonades uniformement espargida i soterrada sota el paviment. La temperatura a la qual l’aigua flueix pel seu interior és moderada, de 35 a 45 ºC, a diferència dels 70 – 90 ºC dels sistemes que utilitzen radiadors. Aquest gradient de temperatures afavoreix l’estalvi energètic. Amb els sistemes de calefacció habituals l’aire calent tendeix a situar-se prop del sostre, quan la major necessitat tèrmica es troba en la part inferior de les habitacions.

Escalfant la superfície es cobreixen aquestes necessitats sense haver d’escalfar l’aire del sostre innecessàriament i estalviant energia. El fet de treballar a baixa temperatura no resseca l’ambient ni les mucoses nasals, i la baixa velocitat a la que s’eleva l’aire escalfat no aixeca pols ni microorganismes. Els captadors tèrmics no poden generar aigua calenta tots els dies ja que estan subjectes a les incidències climàtiques, així que el sistema haurà de basar-se en una caldera d’alt rendiment o una bomba de calor que aporti la calor requerida per a tota la instal•lació. Els captadors funcionaran de forma complementària, proporcionant un gran estalvi en el consum de combustible o elèctric.

Terra fred

La mateixa instal•lació pot utilitzar-se per a refrigerar a l’estiu. Per a això podem usar una bomba de calor, ja que aquestes poden generar calor a l’hivern i fred a l’estiu, i/o una màquina d’absorció. L’acció de refrigerar consisteix a fer circular aigua freda pel mateix circuit enterrat.

En canvi a les zones humides resulta poc efectiu si no es realitza un suport amb fan-coils que “eixuguin l’aire” ja que les nostres instal•lacions estan provistes de sistemes de control que impedeixen que arribi a produir-se rosada a la superficie del terra, evitant generar massa fred.

Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-li?