Fotovoltaica d’autoconsum amb acumulació

Instal·lació fotovoltaica de 5KWn sobre teulada d’una casa unifamiliar amb acumulació amb bateries. La planta de producció d’energia elèctrica ocupa uns 22,4 m2 de la teulada de la casa. La instal·lació està formada per 14 captadors de 335 Wp de potència cadascun i té una potència total de generació de 4,6 KWp. L’inversor híbrid GOODWE de 5KW nominals, regula el sistema fotovoltaic que genera electricitat i tria […]

Fotovoltaica d’autoconsum amb injecció a la xarxa i compensació dels excedents.

Instal·lació fotovoltaica amb compensació de 4,440 kWp i 4kWn amb estructura solarbloc en un habitatge unifamiliar ubicat a Tarragona.   Planta de producció d’energia elèctrica instal·lada sobre la teulada d́un habitatge unifamiliar. La instal·lació està formada per 12 captadors de 370 W de potènciainstal·lats sobre una estructura solarbloc i orientada al sud. L’inversor FRONIUS GEN 24 PLUS de 4KW nominals, regula elsistema fotovoltaic que genera electricitat i tria entre: – Subministrar directe a […]

Fotovoltaica d’autoconsum compartit al sector públic

Instal·lació fotovoltaica de 100 kWn i 156 kWp realitzada a El Morell. La planta de producció d’energia elèctrica ocupa la coberat del pavelló municpal. La instal·lació està formada per 382 captadors de 410 Wp de potència cadascun i té una potència total de generació de 156 KWp. Els inversors HUAWEI de 2×50 kW nominals, regula el sistema fotovoltaic que genera electricitat […]

Fotovoltaica d’autoconsum industrial amb Injecció zero

Instal·lació fotovoltaica de 180kWn i 204 kWp realitzada a Castelldefels.   La planta de producció d’energia elèctrica ocupa la coberat d’una industria del sector envas i embalatge. La instal·lació està formada per 375 captadors de 545 Wp de potència cadascun i té unapotència total de generació de 204 KWp. Els inversors SUNGROW de 100 + 2×40 KW nominals, regula el sistema fotovoltaic que genera electricitat i la injecta a la instal·lació […]

Fotovoltaica d’autoconsum amb injecció de l’excedent a la xarxa, en una indústria

Instal·lació fotovoltaica de 15 kWn i 17 kWp en la coberta d’una indústria a Montbrió, on també s’ha equipat amb una “línia de vida” per treballar amb la màxima seguretat tant en la contrucció com en el seu posterior manteniment. La planta de producció d’energia elèctrica instal·lada en la coberta de la indústria. La instal·lació […]

Fotovoltaica al Punt d’Inspecció Fronterer

Instal·lació fotovoltaica de 20kW sobre coberta de l’edifici del PIF de l’Autoritat Portuària de Tarragona Estimació d’energia estalviada anualment amb energies renovables: 25,884 kWh. Estalvi anual en emissions: 16,825 kg CO2 La planta de producció d’energia elèctrica ocupa uns 134,1 m2 de la coberta de l’edifici. Te una potència nominal total de 20kW. La instal·lació està formada […]

Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-li?