El nostre objectiu

Solcam, nascuda com una jove empresa amb la seva activitat centrada en el camp de les energies renovables, ha volgut comprometre’s amb l’entorn, aplicant i donant a conèixer les alternatives sostenibles de les quals disposem. Volem que els nostres clients no tinguin cap dubte de la capacitat de l’energia solar i dels avantatges, tant econòmics com no econòmics, que aquesta ofereix.

Energia renovable

Tractem amb una energia que ha existit sempre i que és inesgotable, al mateix temps que no malmetem el medi amb la seva producció.

Energia solar tèrmica

Estem especialitzats en sistemes d’energia solar tèrmica, per a ACS (Aigua Calenta Sanitària) i calefacció, des d’equips compactes fins a instal·lacions per a edificis sencers.

Experts en fotovoltaica

Oferim instal·lacions fotovoltaiques, productes per a instal·ladors i kits premuntats per a petites instal·lacions

Energia eòlica

Realitzem petites instal·lacions amb aerogeneradors (energia eòlica) per a connexió a xarxa, autoconsum o extracció d’aigua.

Assessoria energètica

Fem assessoria energètica amb l’objectiu de rendibilitzar al màxim la despesa en la compra o la producció d’energia.

Experts en domòtica

Duem a terme estudis d’il·luminació i domòtica per a afavorir el confort al mateix temps que es racionalitza el consum d’energia.

Grup empresarial

Solcam

Av. El Prat, 17

43330 Riudoms,

Tarragona

Tel.: +34 977 368 034

www.solcam.es

info@solcam.es

Aegis Technologies

Tel.: +34 977 368 693

www.aegis-technologies.eu

info@aegis-technologies.eu

 

Segura Inversions Energètiques SL

C/ Reus, 2

43850 Cambrils

Tarragona

Tel.: +34 977 368 034

www.solcam.es

sie@solcam.es

Grup empresarial

Responsabilitat social de l'empresa

La nostra organització, SOLCAM ENERGIA SL, assumeix defensar una Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) que la compromet envers les persones amb les quals s’hi relaciona, les altres empreses, entitats i administracions i, sobretot, amb les persones de la comunitat que l’envolten i el medi ambient. Aquí definim la política en l’àmbit de la RSE que conforma una guia i unes bases en el comportament de tots el integrants de la organització en aquest terreny.

Competència. Compromís per difondre un model de responabilitat on tothom s'hi pugui identificar

Assumim el compromís de promoure la col·laboració entre organitzacions del mateix sector per tal d’assolir objectius realistes i sostenibles en el temps. Rebutgem qualsevol actuació de competència deslleial i animem a les organitzacions competidores a definir la seva pròpia RSE.

Persones propietàries - accionistes. Compromís amb el comportament ètic, el bon govern i la transparència.

La integritat, la cultura de l’esforç, l’honestedat i el compromís, són valors essencials de la nostra empresa, que han de guiar el nostre comportament, que està orientat a generar relacions basades en el diàleg i la confiança mútua amb els nostres clients, accionistes, treballadors, proveïdors, contractistes, Administracions Públiques i altres parts interessades. Per a això, apliquem de manera decidida els principis de bon govern corporatiu, promovem una cultura ètica, exigim a tots els nostres col·laboradors el respecte a les normes.

Medi ambient. Compromís amb el medi que ens envolta, la reducció de la nostra empremta i la creació d'un model sostenible per a les properes generacions

La preservació del medi ambient i la sostenibilitat en l’ús dels recursos naturals són uns dels pilars principals en la gestió de la nostra empresa i un vector inqüestionable en la nostra presa de decisions. Identifiquem, avaluem i gestionem els efectes mediambientals derivats de les nostres activitats i ens esforcem en minimitzar-los. En últim terme, la voluntat de SOLCAM en la promoció, disseny i execució del serveis als seus clients és la de deixar la mínima empremta ambiental, essent conscients de la necessitat que l’ús dels recursos naturals es faci sobre la base d’assegurar el desenvolupament de les generacions futures.

Optem inequívocament per la innovació tecnològica, convençuts que és un element essencial per garantir de forma sostinguda en el temps la millora contínua en la gestió del nostre potencial impacte ambiental i social, reduint els nostres riscos i augmentant de forma sostenible les nostres oportunitats de negoci.

Comunitat. Compromís amb les persones que formen el nostre entorn, defensa de la igualtat d'oportunitats i accés a l'energia.

Estem compromesos en el desenvolupament de les comunitats on hi convivim, aportant a aquestes comunitats part del valor generat per la nostra activitat. Estem especialment compromesos amb les persones amb un grau més alt de exclusió i risc de pobresa energètica, treballem desinteressadament perquè les persones més desfavorides del nostre entorn puguin accedir a un mínim de confort energètic, compartint amb tots ells els nostres coneixements en l’ús sostenible de l’energia.

Persones, clients i consumidors. Compromís amb l'excel·lència en el servei, les tecnologies d'avantguarda i l'ús respectuós de l'energia.

És voluntat de SOLCAM arribar als màxims nivells de qualitat en l’atenció als nostres clients, amb el nostre compromís envers ells i les seves necessitats. Ens comprometem a ser cada dia més eficaços i per això, assumim el compromís que els serveis que els prestem tinguin un elevat nivell de qualitat, seguretat i fiabilitat. Avui que les persones disposen d’un ampli ventall d’opcions tecnològiques en la seva vida diària, a la llar, a la feina i a la seva vida familiar, som conscients que els nostres clients esperen i mereixen una qualitat digital i ajuda amb els nostres productes i serveis a millorar l’eficiència i el confort en els usos dels diferents sistemes consumidors d’energia.

Persones i treballadors. Compromís amb el desenvolupament personal i professional dels treballadors.

Solcam assumeix que el seu capital més important són els seus treballadors. Per això, aspira a treballar amb els millors professionals del nostre sector aconseguint, a través de la millora contínua en la prevenció de riscos laborals i del nivell de salut del treballador, la consolidació d’un model de relacions laborals basat en el diàleg amb els treballadors i els seus representants, així com la promoció d’una cultura de respecte a les persones i la seva diversitat.

Solcam es compromet a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, a desenvolupar el talent dels treballadors i el seu itinerari professional sense discriminacions, a vetllar per la igualtat d’oportunitats entre els seus empleats, que els seus llocs de treball siguin segurs i saludables. A més, fomenta la formació, el treball en equip i el compartir coneixements i procura generar un clima laboral en el qual es premiï el diàleg, la creativitat i la capacitat d’iniciativa.

Solcam col·labora amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per tal d’oferir formació especifica a persones aturades.

 

Empreses i persones proveidores. Compromís en l'involucrar els col·laboradors amb la RSE

Assumim la responsabilitat de transmetre a les nostres empreses col·laboradores i proveïdors la voluntat de treballar essent socialment responsables i promovent les bones pràctiques.

Tot aquell servei donat per un tercer en el nostre nom és responsabilitat nostra, per tant, assumim que cal influir en aquests proveïdors aconseguint que la seva responsabilitat estigui a l’alçada de les expectatives donades per la nostra organització.

Sector públic. Compromis amb les AAPP per crear aliances que afavoreixen els vincles entre l'empresa i la comunitat.

Col·laborarem amb les administracions públiques per assolir les metes de desenvolupament en els territoris on actuem. Animarem les administracions públiques, com a organitzacions que actuen en la societat, vetllant per incorporar en la seva gestió les mateixes inquietuds que en la nostra organització, així com en la resta d’agents socials i econòmics.

Les nostres certificacions

Solcam Energia està certificada en les principals Associacions, Entitats i Organismes públics que avalen la preparació i garanties tècniques de la nostra empresa.

Cerfificacions oficials estatals

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía

Empresa acreditada com a ESE (Empresa de Serveis Energètics) del programa SOLCASA

Cerfificacions oficials Catalunya

REIE: Empresa instal·ladora d’Electricitat categoria especialista
REITE: Registre d’empreses instalad/mantenid. d’instal·lacions Termiques en els edificis
REIG: Empresa instal·ladora/reparadora de Gas
EIF: Empresa instal·ladora/mantenedora de Fred Industrial

ROESP: Empresa inscrita al registre oficial d’establiments i serveis de plaguicides: Tractament a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi

Cerfificacions Internacionals
Certificate of measurement and verification professional
Certified Energy Manager
Certificed Energy Auditor
Cerfificacions Sectorials
Empresa pertanyent al programa EcoXPERT del Grup Schneider Electric
Empresa pertanyent al programa EcoXPERT del Grup Schneider Electric
Certificat KNX Partner per a programació de sistemes domòtics
Obrir xat
Hola 👋
Podem ajudar-li?