El Terra Radiant és un sistema de distribució de la calor adaptable a qualsevol font d’energia, basat en un concepte antic de calefacció: “Peus calents i cap fred”.

Els romans, en la seva versió, ho anomenaven “Hipocasus” a l’Espanya medieval “Glòries”. Es tracta d’introduir calor al terral i deixar que la radiació ambienti les cases. Això s’aconseguia construint canals per sota del terra i fent circular aire calent per ells.

Avui, la versió moderna, és instal•lar al terra tubs de polietilè reticulat Pex. Els tubs es col•loquen de 3 a 5 cm., per sota de la superfície, amb una separació de 10 a 30 cm., entre ells. Fent circular pels tubs aigua entre 35 i 45 ºC, el terra es manté entre 20 i 28 ºC i l’ambient entre 18 i 22 ºC . El grau de confort que s’aconsegueix amb aquest tipus de calor és ideal. Escalfem aigua a 40 ºC per a mantenir la casa a 20 ºC. Amb els sistemes tradicionals cremem combustible a temperatures superiors a 800ºC, per a escalfar aigua a 70 o 80 ºC i mantenir la casa a 20 ºC . És obvi que els salts tèrmics són molt més alts i, d’això en resulten pèrdues de calor majors.

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRA RADIANT

La calor aportada pel Terra Radiant és uniforme a tot l’habitatge. Una important condició per al confort humà és que, entre el punt més calent i més fred de la casa, no hi hagi una diferència de temperatura superior a 5 ºC.

La calor ve del terra (molt important a casa amb nens petits) i arriba fins a una altura de 2 a 3m., just on es necessita.

Això ens dóna un confort a 18 ºC, temperatura ambient, idèntic a 20 ºC amb sistema convencional. Cada grau de diferència a la temperatura de la casa significa un estalvi del 6 al 8 % en despesa de calefacció.

AÏLLAMENT: El muntatge del Terra Radiant es realitza durant la construcció o rehabilitació de l’habitatge. Una vegada aixecats els envans, acabades les instal•lacions de fontaneria i electricitat i lluïdes les parets.

A la instal•lació s’aporta un aïllament addicional a l’edifici que millora notablement els paràmetres d’aïllament tèrmic i acústic del mateix. Això contribueix a aconseguir major confort i economia reduint costos de manteniment.

SOTA MANTENIMENT: El tub de polietilè reticulat Pex és pràcticament indestructible, per a instal•lacions encastades en formigó, calç o guix i tampoc és atacat per la corrosió. La dilatació tèrmica del tub no perjudica al paviment.

SEGUR: Tots els circuits de Terra Radiant comencen i acaben a captadors col•locats per sobre del terra. No hi ha entroncaments i l’alta qualitat del tub de polietilè reticulado Pex-Gol assegura la total absència d’avaries. En sistemes de radiadors, l’elevat nombre d’entroncaments i el material del tub (metall) fan la instal•lació molt més propensa a avaries.

CONSTRUCCIÓ DEL TERRA/PREU: El Terra Radiant té un preu molt competitiu davant dels altres sistemes, considerant:

  • La seguretat i llarga durada.
  • L’estalvi energètic.
  • El grau de confort.
  • L’aïllament addicional aportat.
  • El preu de manteniment i la factura anual.

En aquest punt és on més destaca el Terra Radiant, especialment comparat amb sistemes de molt baix cost d’instal•lació i molt elevats consums, com per exemple el Fil Radiant Elèctric.

VENTAJAS DEL SUELO RADIANTE

ESTÈTICA: No hi ha aparells de calefacció a la casa (radiadors, fan-coils…), resultant la decoració molt beneficiada.

SALUDABLE: L’agradable i uniforme calor de l’habitatge i el terra assegura un ambient sa i net, sense acumulació del pols cremada, sense turbulències d’aire i sense ressecar l’ambient. Per això, el Terra Radiant està especialment recomanat per a guarderies, hospitals, residències d’avis, etc.

La forma més eficient i econòmica d’escalfar una llar és mitjançant terra radiant. És el sistema de calefacció més net, silenciós, confortable i saludable que existeix, tant és així, que és l’únic aconsellat per l’Organització Mundial de la Salut.

El seu ús no resseca l’aire ni les mucoses nassals i no aixeca els àcars de la pols, fet que fa la seva instal•lació molt recomanable a hospitals, guarderies o residències d’avis.

Informació complementària

Terra Radiant

Aquest tipus de calefacció és la que millor s’adapta a l’energia solar tèrmica i la que menor consum d’energia presenta. A més, és el sistema més saludable, tant, que és recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El terra radiant està constituït per una xarxa de canonades uniformement espargida i soterrada sota el paviment. La temperatura a la qual l’aigua flueix pel seu interior és moderada, de 35 a 45 ºC, a diferència dels 70 – 90 ºC dels sistemes que utilitzen radiadors.

Aquest gradient de temperatures afavoreix l’estalvi energètic. Amb els sistemes de calefacció habituals l’aire calent tendeix a situar-se prop del sostre, quan la major necessitat tèrmica es troba en la part inferior de les habitacions. Escalfant la superfície es cobreixen aquestes necessitats sense haver d’escalfar l’aire del sostre innecessàriament i estalviant energia.

El fet de treballar a baixa temperatura no resseca l’ambient ni les mucoses nasals, i la baixa velocitat a la que s’eleva l’aire escalfat no aixeca pols ni microorganismes.

Els captadors tèrmics no poden generar aigua calenta tots els dies ja que estan subjectes a les incidències climàtiques, així que el sistema haurà de basar-se en una caldera d’alt rendiment o una bomba de calor que aporti la calor requerida per a tota la instal•lació. Els captadors funcionaran de forma complementària, proporcionant un gran estalvi en el consum de combustible o elèctric.

Terra Fred

La mateixa instal•lació pot utilitzar-se per a refrigerar a l’estiu. Per a això podem usar una bomba de calor, ja que aquestes poden generar calor a l’hivern i fred a l’estiu, i/o una màquina d’absorció.

L’acció de refrigerar consisteix a fer circular aigua freda pel mateix circuit enterrat. En canvi a les zones humides resulta poc efectiu si no es realitza un suport amb fan-coils que “eixuguin l’aire” ja que les nostres instal•lacions estan provistes de sistemes de control que impedeixen que arribi a produir-se rosada a la superficie del terra, evitant generar massa fred.